Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Νέα πρόσκληση για πολιτιστικές υποδομές στο ΕΣΠΑ ύψους 28,8 εκ. ευρώ

Ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έργα «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» δημοσιοποίησε το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013. Η χρηματοδότηση της δράσης γίνεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 7 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητής, Γιώργος Τσιότρας, «πρόκειται για τη δεύτερη πρόσκληση που εκδίδουμε στο πλαίσιο των πολιτιστικών υποδομών. Πριν από λίγο καιρό δημοσιοποιήσαμε πρόσκληση ύψους 32,74 εκ. ευρώ που αφορά σε αποκαταστάσεις μνημείων και σε αποκαταστάσεις και αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων στην Κεντρική Μακεδονία. Η νέα πρόσκληση που δημοσιοποιήσαμε είναι ύψους 28,8 εκ. ευρώ. Οι επιλέξιμες δράσεις είναι δράσεις δημιουργίας και εκσυγχρονισμού μουσειακών χώρων και μουσείων, αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3028/02, για την προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της Περιφέρειας καθώς και σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών παραγωγής και διάθεσης πολιτιστικού προϊόντος, όπως για παράδειγμα πολιτιστικά κέντρα, θέατρα κτλ. Στόχος μας είναι η προστασία, αλλά και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας».
Με την πρόσκληση καλούνται οι περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα), όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού της Περιφέρειας, να υποβάλλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 και να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: