Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ Ν. Μουδανιών

Από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ανακοινώθηκαν οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2009 του έτους κατάρτισης 2009 – 2010.
Για το Ι.Ε.Κ. Νέων Μουδανιών εγκρίθηκαν οι ειδικότητες:
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (για αποφοίτους Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο της ειδικότητας)

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (για αποφοίτους Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο της ειδικότητας)
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (για αποφοίτους Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο της ειδικότητας)
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του ΙΕΚ Ν. Μουδανιών από 01-09-2009 έως και 09-09-2009. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο),

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
3. Πιστοποιητικό ενδεχόμενης προϋπηρεσίας στην ειδικότητα,4. Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
Η επιλογή γίνεται μηχανογραφικά, με βάση τη βαθμολογία του τίτλου, την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία και την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ Ν. Μουδανιών, τηλ.: 23730-26250 και 23730-23330 (ώρα 09-03μμ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: