Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Εμφάνιση νέου φυτοφάγου εντόμου

Ένας νέος εχθρός απειλεί την καλλιέργεια της τομάτας τόσο σε θερμοκήπια όσο και σε υπαίθρια καλλιέργεια. Είναι το μικρολεπιδόπτερο Τούτα (Τuta absoluta).Το έντομο αυτό προέρχεται από τη Νότια Αμερική και έχει ήδη εμφανιστεί σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Μαρόκο. Στην Ελλάδα έχει διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου σε: α) Κρήτη: Χανιά - Πλάτανος, Ηράκλειο – Τυμπάκι & Αντσικάρι, β) Δυτική Ελλάδα: Πρέβεζα, Αχαΐα και Τριφυλλία.
Προσβάλλει τα φύλλα, τα στελέχη και τους καρπούς και μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες μειώνοντας την παραγωγή κατά 80-100%. Φυτά ξενιστές που μπορεί να προσβάλει είναι πολύ σημαντικές καλλιέργειες όπως η Τομάτα, η Μελιτζάνα, η Πατάτα, η Πιπεριά και το Φασόλι, αλλά και διαδεδομένα ζιζάνια όπως είναι η Αγριοτοματιά, ο Τάτουλας, ο Γιατράκος και ο Γερμανός.

Το έντομο μπορεί να μεταδοθεί εύκολα τόσο με τη μεταφορά προσβεβλημένων φυτών και καρπών όσο και με τις συσκευασίες (π.χ. τελάρα). Επίσης μπορεί να μεταφέρεται με τον άνεμο εντός μιας περιοχής. Το έντομο έχει πάρα πολλές γενεές το έτος (πάνω από 12) που αλληλεπικαλύπτονται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η καταπολέμηση του να είναι πολύ δύσκολη.
Τα γεωργικά φάρμακα είναι συνήθως αναποτελεσματικά και στην Ισπανία έχουν ήδη πληθυσμούς του εντόμου με ανθεκτικότητα σε αυτά. Για την καταπολέμηση του κυρίως χρησιμοποιούνται φερομονικές παγίδες και αρπακτικά έντομα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητη αλλά και υποχρεωτική η συνεργασία όλων (παραγωγών, φυτωριούχων, εισαγωγέων και εμπόρων, ιδιωτών γεωπόνων, συνεταιρισμών κ.ά.), ώστε στην περίπτωση εμφάνισης του εντόμου Tuta absoluta και στο Νομό μας να ενημερωθεί άμεσα η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Χ., για να προβεί στη λήψη επίσημων μέτρων για τον περιορισμό του. Όσο πιο νωρίς ληφθούν τα μέτρα τόσο πιο μικρή θα είναι η εξάπλωση του παθογόνου και πιο εύκολη η οριστική του εξάλειψη.
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Χ., στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Ελλάδας, θα πραγματοποιήσει επισκοπήσεις για να διευκρινιστεί η παρουσία ή όχι του εντόμου σε καλλιέργειες του Νομού. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η διευκόλυνση των αρμόδιων Υπαλλήλων στη λήψη δειγμάτων, στην ανάρτηση παγίδων και άλλων τυχόν ελέγχων.

Πηγή: http://www.halkidiki.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: