Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου η Νομαρχιακή Επιτροπή


Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού & Οικονομικής Διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 15:00 στο Γραφείο του Αντινομάρχη κ.Ιωάννη Τζίτζιου στο κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής.Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση – Συντήρηση οδών Βάβδου – Σημάντρων, Ολυμπιάδας – όρια νομού, Σταυρός».2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Βόρειας Χαλκιδικής».


3. Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια-Μεταφορά-Τοποθέτηση 35 αιθουσών διδασκαλίας ελαφράς προκατασκευής».


4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου».


5. Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων Μ.Παναγίας» προϋπολογισμού 44.991,67 ευρώ (με το Φ.Π.Α.).


6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών αποβλήτων στο Νομό Χαλκιδικής (Β’ Φάση)».


7. Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αγροτικό Ιατρείο Δ.Δ. Ολυμπιάδας» προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.).


8. Έγκριση Πρακτικού Ι, Πρακτικού ΙΙ και του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για το διαγωνισμό εκπόνησης μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη παραλιακού πρανούς Ν.Καλλικράτειας».


9. Ένσταση της εταιρείας Λ. ΚΑΛΠΑΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. κατά του πρακτικού 3 του διαγωνισμού για την προμήθεια και την εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων, ψυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων παραγωγής πάγου.


10. Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικού Δημοπρασίας της προμήθειας «Ψυκτικοί θάλαμοι, ψυκτικά μηχανήματα και μηχανήματα παραγωγής πάγου» προϋπολογισμού 394.270,80 ευρώ που είναι υποέργο του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικών λιμανιών και αλιευτικών καταφυγίων Ν. Χαλκιδικής» του Μέτρου 3.3 του ΕΠΑΛ.


11. Πρακτικό αξιολόγησης για ανάθεση της μελέτης «Στατική και γεωτεχνική μελέτη γέφυρας στο μεγάλο ρέμα Πλατανοχωρίου».


12. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης, αξιολόγησης και εισήγησης ανάθεσης της διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προώθηση και προβολή της χρήσης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης μέσω διαδικτυακής πύλης και κινητών συσκευών για την ανάπτυξη του τουρισμού, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας στο Νομό Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Από halkidiki.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: