Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Υποχρέωση αμπελοκαλλιεργητών


Οι παραγωγοί που καλλιεργούν αμπέλια οινοποιίας (πάνω από δύο στρέμματα), υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δήλωση Συγκομιδής και Διάθεσης Σταφυλιών για την αμπελουργική περίοδο 2008-2009 (όπως και κάθε χρόνο) μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2009.


Σε περίπτωση μη υποβολής της Δήλωσης, αποκλείονται από κάθε Εθνική και Κοινοτική Επιδότηση και Πρόγραμμα.


Για περισσότερες πληροφορίες και την προμήθεια των σχετικών εντύπων, οι παραγωγοί-αμπελοκαλλιεργητές, παρακαλούνται να απευθύνονται στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: