Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Αθηναίος Φλωρίνης - Με πρόγραμμα δίπλα στους νέους


Στα άμεσα σχέδια της Κυβερνητικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας που αφορούν τις νέες ηλικίες, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:-Αποτελεσματική στήριξη των νέων ανέργων. Από το 2008, σε κάθε νέο ως 25 ετών που έχει εγκαταλείψει το σχολείο και είναι άνεργος, προσφέρονται εντός έξι μηνών, ευκαιρίες για απασχόληση, μαθητεία, συμπληρωματική επιμόρφωση ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Ως το 2010, η προθεσμία αυτή θα πρέπει να μειωθεί σε τέσσερις μήνες.-Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 2007- 2013. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται με το ποσό των 3,1 δισ. ευρώ, από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.


-Ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων σε θέματα παιδείας και απασχόλησης, όπως η διά βίου μάθηση. Ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων, τα οποία θα προσδιορίζουν τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα πρέπει να συγκεντρώνει ένα άτομο για να ασκήσει συγκεκριμένο επάγγελμα.


-Τα προγράμματα εργασιακή εμπειρίας (προγράμματα stage). Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα από το 1998. Συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συμβάσεις μαθητείας με αποζημίωση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη & ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου. Αφορά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή στο δημόσιο τομέα, προκειμένου οι άνεργοι νέοι να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Προσφέρουν εργασιακή εμπειρία και μοριοδότηση για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Δεν πρόκειται για μια νέα γενιά συμβασιούχων.


- Νέοι Αγρότες. Δίνουμε έμφαση στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, με παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Δεν πρέπει οι εξαγωγές μας να είναι η πρώτη ύλη που αξιοποιούν άλλοι σε δικές τους εξαγωγές, που τις παρουσιάζουν ως δικά τους προϊόντα.


- Νέοι και Πολιτισμός. Σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης στην καλλιτεχνική παιδεία (όπου υπάρχει κενό) και στη διοίκηση- οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Υπαγωγή του Πολιτισμού στο πρόγραμμα των σχολείων (ένταξη καλλιτεχνικής δημιουργίας, εικαστικές παρεμβάσεις, θεσμούς πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διαδίκτυο).


- Νέες Τεχνολογίες. Δίνουμε έμφαση στην ψηφιακή σύγκλιση, την ευρυζωνικότητα και τις νέες τεχνολογίες. Αυξήθηκε το ποσοστό οικιακής πρόσβασης και χρηστών διαδικτύου. Προχωράμε στην διασύνδεση με οπτικές ίνες σε όλη την επικράτεια. Πρόσφατα εγκρίθηκε το πρόγραμμα χορήγησης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μαθητές, πρόγραμμα το οποίο θα επεκταθεί και σε άλλες ηλικίες.


- Κοινωνική Ασφάλεια- Πολιτικές για το Αύριο. Υλοποιήθηκε το μεγάλο εγχείρημα της συγχώνευσης των Ταμείων Ασφάλισης από 113 σε 7. Διασφαλίζεται έτσι η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότερη οργάνωση των ταμείων. Μειώνονται έτσι οι πιθανότητες κατάρρευσης των ταμείων, διασφαλίζεται οι συντάξεις για την επόμενη γενιά. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) είναι πλέον γεγονός, οι κρατήσεις που πληρώνουν οι νέοι σήμερα, γίνονται παροχές αύριο!

«Με οδηγό τη νέα γενιά, όλοι μαζί προχωρούμε δυναμικά για το μέλλον!»


Αθηναίος Φλωρίνης


ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9, ΩΡΑ:21.30. ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: