Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

20 άτομα στην καθαριότητα του Δήμου Πολυγύρου


Στην πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτώ μήνες) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας προχωρά ο Δήμος Πολυγύρου. Θα προσληφθούν ένας μηχανοτεχνίτης, δύο οδηγοί απορριμματοφόρων-φορτηγών αυτοκινήτων, δύο οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων καθαριότητας, δύο χειριστές μηχανημάτων έργων και δεκατρείς εργάτες-τριες καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα ειδικά προσόντα και τα δικαιολογητικά από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Πολυγύρου. Αιτήσεις υποβάλλονται στο ΚΕΠ μέχρι την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: