Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Ασφαλτοστρώσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βραστάμων

Δημοπρατείται στις 29 Δεκεμβρίου 2009 το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Βραστάμων». Προβλέπεται η ασφαλτόστρωση του δημοτικού δρόμου από τη θέση «Τσιουλνάρα» έως τη Θέση «Αγία Τριάδα» (υπάρχουσα διασταύρωση), συνολικού μήκους 490 μέτρων. Ο δρόμος αυτός ουσιαστικά αποτελεί την νοτιοανατολική παράκαμψη του κέντρου των Βραστάμων και η επίστρωσή του με νέο ασφάλτινο τάπητα θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα κυκλοφορίας στον οικισμό. Ακόμη προβλέπεται ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικού δρόμου, μήκους 325 μέτρων, στον οικισμό του Κελιού. Ο δρόμος αυτό αποτελεί την έξοδο του χωριού προς την Ορμύλια και το τμήμα που θα ασφαλτοστρωθεί είναι από την κεντρική πλατεία (έξοδος) έως τα νεκροταφεία.


Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τις 110.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ειδικευμένους πόρους (ΣΑΤΑ).

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα θα γίνει και η δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Πάρκου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Έμπροσθεν των Αποθηκών Καλυβών».

Από www.poligiros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: