Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Μήνυμα Νομάρχη Χαλκιδικής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.


Η 3η Δεκέμβρη υπενθυμίζει σε όλους ότι οι λέξεις «αδιαφορία» και «κοινωνικός αποκλεισμός» θα πρέπει να εκλείπουν από την κοινωνία του 21ου αιώνα, η οποία ευαγγελίζεται την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ισότητα των ευκαιριών. Σήμερα δεν τίθεται ζήτημα ειδικής αλλά ισότιμης μεταχείρισης και ισότιμης στάσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες απέναντι σε όλους τους πολίτες.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτόν τον τομέα επιδιώκει με συνεχείς παρεμβάσεις στην κεντρική κυβέρνηση τη συμμετοχή και την ένταξη όλων στο κοινωνικό σύνολο, γνωρίζοντας ότι η κάθε είδους αναπηρία καθηλώνεται μπροστά στη φροντίδα και την αγάπη.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
   ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: