Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 στις 18:00. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2009 (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)...


3. Σύσταση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ, παραλαβής έργων, εργασιών και μεταφορών για το έτος 2010 (Εισηγ.: κ. Ευθ. Καρανάσιος)

4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών στον Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Εμμ. Σύγγελης)

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στον Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Εμμ. Σύγγελης)

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης Δημαρχείου (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)

7. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση- διευθέτηση υδατορέματος εφαπτόμενου στην ιδιοκτησία της κας Ανίτας-Σουλτάνας Γκρέπτσιου εκτός σχεδίου-εντός ζώνης στον Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Π. Γκλάβας)

8. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πολυγύρου έτους 2010 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

9. Έγκριση κάλυψης από τον δήμο Πολυγύρου της δαπάνης για την έκδοση βιβλίου (Εισηγ.: κ. Εμμ. Σύγγελης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: