Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί στο Στρατολογικό Γραφείο Πολυγύρου

Από τις 3 Δεκεμβρίου 2009 καταργήθηκαν οι παλαιές τηλεφωνικές συνδέσεις του Στρατολογικού Γραφείου Πολυγύρου.
Οι νέες τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες ισχύουν είναι:

Διευθυντής 2371 3 50600

Διοικητικό-Γραμματεία 2371 3 50602

Ενεργός Δύναμη,Τμηματάρχης 2371 3 50603

Βοηθοί 2371 3 50604, 2371 3 50605

Εφεδρεία Ενόπλων Δυνάμεων 2371 3 50601

ΦΑΞ 2371 0 23823

Δεν υπάρχουν σχόλια: