Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου


Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής συνεδριάζει την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Διοικητήριο της Ν.Α.Χ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής ΘΕΜΑΤΑ της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, συγχώνευση και κατάργηση, Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής. (από αναβολή) (Εισηγητής: Διον. Αριστοτελίδης, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2009. (Εισηγητής: Ι. Γιώργος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)...


3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και συστήματος μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Ταξιάρχη του Δήμου Πολυγύρου στο Νομό Χαλκιδικής» (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ανισόπεδος κόμβος Αθύτου μετά της συνδετήριας οδού στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης μελετών για την κατασκευή του οδικού άξονα Ποτίδαιας-Κασσανδρείας-Πευκοχωρίου Ν. Χαλκιδικής» (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: τροποποίηση-ανανέωσή της με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4056/1839/14-11-00 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία αφορά την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου Τμήμα Ποτίδαια-Κασσανδρεία του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής. (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου 5(*), δυναμικότητας 640 κλινών, ιδιοκτησίας MED SEA HEALTH S.A., στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘’Ξυνά-Κάνιστρο’’ του Δ.Δ. Παλιουρίου Δήμου Παλλήνης Ν. Χαλκιδικής» (Εισηγητής: Ι. Γιώργος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

7. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5(*), δυναμικότητας 467 κλινών, ιδιοκτησίας LADY MARY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘’Αδάμ Λάκκος-Τσιγαρίδα-Ξενία’’ του Δ.Δ. Παλιουρίου Δήμου Παλλήνης Ν. Χαλκιδικής» (Εισηγητής: Ι. Γιώργος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

8. Έγκριση Προϋπολογισμού της Ν.Ε.Α.Δ.Ι.Χ. έτους 2010 (Εισηγητής: Ι. Κυριάκου, Ν.Σ. - Πρόεδρος της ΝΕΑΔΙΧ )

9. Έγκριση προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού Χαλκιδικής έτους 2010. (Εισηγητής: Δ. Μήτσιου, Πρόεδρος Ν.Σ., μέλος Π.Ο.Χ.)

10. Έγκριση συμμετοχής ΝΑΧ στις Εκθέσεις Τουρισμού. (Εισηγητής: Διον. Αριστοτελίδης, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

11. Έγκριση δαπάνης 5.000 € για τη συμμετοχή της Ν.Α.Χ. στην έκθεση της ‘’AGROTIKA 2010’’ (Εισηγητής: Δ. Τζηρίτης, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

12. Απαλλοτρίωση αγροτικών ακινήτων για την κατασκευή του αγροτικού δρόμου Πολύγυρος – Ορμύλια (πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής) (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

13. Έγκριση Κινήσεων. (Εισηγητής: Δ. Μήτσιου, Πρόεδρος Ν.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: