Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Συνεδριάζει την Τρίτη 27/10 το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής


Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής θα συνεδριάσει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Ν.Α.Χ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής ΘΕΜΑΤΑ της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010. (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής – Αν. Χατζησάρρου, Δ/ντρια Οικονομικής Διαχείρισης)


2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2009. (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής– Αν. Χατζησάρρου, Δ/ντρια Οικονομικής Διαχείρισης)

3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων με μηχανολογική και κτιριακή επέκταση μονάδας επεξεργασίας και κοπής μαρμάρων και τεχνιτών λίθων, με την επωνυμία ‘’ΜΟΣΧΟΥ ΣΠΥΡΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.’’ στα Ν. Μουδανιά Ν. Χαλκιδικής» (Εισηγητής: Γ. Πασαλής, Ν.Σ., μέλος 2ης Επιτροπής)

4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ερευνητικές Γεωτρήσεις στην περιοχή Μεταλλείων Κασσάνδρας του Ν. Χαλκιδικής» (Εισηγητής: Δ. Τζηρίτης, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έκδοση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, μονάδας μυδοκαλλιέργειας δυναμικότητας 64,8 τον./χρόνο στο Μαρμάρι του Δ. Σταγείρων – Ακάνθου της Ν.Α. Χαλκιδικής» (Εισηγητής: Δ. Τζηρίτης, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, έργα αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών του Δ.Δ. Αμμουλιανής του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής» (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

7. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Βιολογικός Καθαρισμός Δ.Δ. Στρατωνίου Ν. Χαλκιδικής» (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

8. Πρόσληψη δύο (2) κτηνιάτρων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της γρίπης των πτηνών. (Εισηγητής: Δ. Τζηρίτης, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

9. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ NAX, ΤΕΔΚ και Δήμων Χαλκιδικής, για την εφαρμογή προγράμματος προστασίας και φροντίδας των αδέσποτων ζώων στο Ν. Χαλκιδικής. (Εισηγητής: Δ. Τζηρίτης, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

10. Έγκριση 3ης τροποποίησης Νομαρχιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2009, χρηματοδοτούμενο από τους ΚΑΠ και λοιπούς ίδιους πόρους. (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

11. Αποδοχή της ένταξης του έργου «Ολοκλήρωση κεντρικής αγροτικής οδού περατωθέντος αναδασμού περιοχής Γαλάτιστας – Δουμπιών. (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

12. Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων με ΟΠΣ 101932 & 99771 ενταγμένα στο μέτρο 5.3 του Π.Ε.Π Κ.Μ.. (Εισηγητής: Ι. Τζίτζιος, Αντινομάρχης Χαλκιδικής)

13. Έγκριση Κινήσεων. (Εισηγητής: Δ. Μήτσιου, Πρόεδρος Ν.Σ.)

Από http://www.halkidiki.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: