Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας μελιού


Από το Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2010, ξεκίνησε η κατάθεση δικαιολογητικών για τις Δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών», «Καταπολέμηση της βαροϊκής ακαρίασης» και «Τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).


Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι του νομού Χαλκιδικής, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2009, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i) φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου,

ii) φωτοαντίγραφο του Ε1 της φορολογικής δήλωσης του 2009,

iii) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού,

iv) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται από άλλη πηγή και

v) (μόνο για τη Δράση «Τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων») φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ (φορτηγό ιδιωτικής χρήσης) μελισσοκομικού αυτοκινήτου εφόσον χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών.

Επίσης, οι μελισσοκομικοί φορείς που θέλουν να ενταχθούν στις Δράσεις «Εμπλουτισμός της Μελισσοκομικής Χλωρίδας», «Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων» και «Προμήθεια Εξοπλισμού Μελισσοκομικών Οργανώσεων» θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου, την 30η Νοεμβρίου και 31η Δεκεμβρίου 2009 αντίστοιχα για κάθε Δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα: 23960 23362, 23960 23372 και 23960 23318.

Πηγή: http://www.halkidiki.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: