Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων


Με την 11337/Γ3Β/2365/27-5-09 (ΦΕΚ 1146/Β/09) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά την “Aπογραφή Aγροτικών Mηχανημάτων” καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Δελτίων Ταξινόμησης και Απογραφής (χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας) των αγροτικών μηχανημάτων, κωδικοποιώντας τις υφιστάμενες νομικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις.

Επίσης, αποφασίζεται ότι από 01-06-2010 για να απογραφεί για πρώτη φορά στη χώρα μας μεταχειρισμένο γεωργικό μηχάνημα που έχει ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει εκτός από την εθνική έγκριση τύπου, να υπάρχει και η προϋπόθεση της φάσης Ι τουλάχιστον ως προς τις ρυπογόνες εκπομπές του κινητήρα με την αντίστοιχη σήμανση, όπως καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία....


Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο υλικό που αφορά την παραπάνω απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α.Χ. τηλ. 2371 3 51276 & 51342.

Από halkidiki.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: