Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Συνεδρίαση Νομαρχιακής Επιτροπής


Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού & Οικονομικής Διαχείρισης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009 ώρα 15:00, στο Γραφείο του Αντινομάρχη κ. Ιωάννη Τζίτζιου στο κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Πρόσθετες εργασίες σε αλιευτικούς λιμένες και αλιευτικά καταφύγια του Νομού Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 44.988,19 ευρώ...



2. Έγκριση πρακτικού του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων Μ. Παναγίας» προϋπολογισμού 44.991,67 ευρώ.


3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Σχέδιο δράσης-Εμπειρογνωμοσύνη για την οργάνωση και προβολή δικτύου τοπικών λιμένων σκαφών αναψυχής στο Νομό Χαλκιδικής» προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ.


4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης στην Αγροτική Φυλακή Κασσάνδρας».


5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής».


6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Τοιχίο αντιστήριξης στο δρόμο Κρήμνης - Μαραθούσας» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ.


7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Προμήθεια τριών (3) αυτοκινήτων παντός εδάφους από το ελεύθερο εμπόριο» προϋπολογισμού 52.170,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.).


8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Τοποθέτηση φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» προϋπολογισμού 44.982,54 ευρώ.


9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Τοποθέτηση φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Βαρβάρας Δήμου Αρναίας» προϋπολογισμού 44.988,85 ευρώ.


10. Έγκριση Διακήρυξης & Τευχών Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του ανοιχτού πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών σε αλιευτικά καταφύγια» προϋπολογισμού 44.956,06 ευρώ.


11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δ.Δ. Πλατανοχωρίου του Δήμου Ζερβοχωρίων».


12. Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δ.Δ. Πλατανοχωρίου του Δήμου Ζερβοχωρίων».


13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων (οδού Παλαιοχωρίου-Μ.Παναγίας)».


14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες-κατασκευή WC Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφοσης» προϋπολογισμού 44.997,24 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).


15. Έγκριση πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Επείγουσες εργασίες σταθεροποίησης πρανούς οδού Κρήνης-Αγ. Αντωνίου», προϋπολογισμού 690.000,00 ευρώ.


16. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Επισκευή και συντήρηση γηπέδου Κρήνης», προϋπολογισμού 30.000,00 €.


17. Έγκριση τεχνικής μελέτης, διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την δημοπράτηση του έργου «Τοποθέτηση κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Δήμου Αρναίας», προϋπολογισμού 100.000,00 €.


18. Έγκριση τεχνικής μελέτης, διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την δημοπράτηση του έργου «Τοποθέτηση κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Βαρβάρας Δήμου Αρναίας», προϋπολογισμού 45.000,00 €.


19. Έγκριση τεχνικής μελέτης, διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας για την δημοπράτηση του έργου «Τοποθέτηση κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Συλλάτων Δήμου Καλλικράτειας», προϋπολογισμού 45.000,00 €.


20. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Νοτίου Χακιδικής» προϋπολογισμού 640.000,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: