Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Βοήθεια καλέ κυρία...


"Δώστε και σώστε" φωνάζει η κυβέρνηση, τάζοντας ψίχουλα και θέτοντας νέους άμεσους και έμμεσους φόρους.

Από mediasoup

Δεν υπάρχουν σχόλια: